Labbrapport: Vattens värmekapacitet - Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 362
 • PDF

Labbrapport: Vattens värmekapacitet - Fysik A

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka värmekapaciteten av vatten. Vidare så reflekterar eleven även över vilken inverkan felkällor kan ha på en laborations resultat.

Lärarens kommentar

Ej rättad

Innehåll

Introduktion
Syfte
Hypotes
Material & Metoder
Resultat
Diskussion
Referenser

Utdrag

"Materiel & Metoder
Materiel
• Vatten 500ml
• Doppvärmare 300w
• Termos
• Termometer

1. Vattnet mättes upp och hälldes ner i termosen
2. Doppvärmaren sattes ner i termosen och dennes kontakt sattes i
3. Efter 10 sek sattes termometern i och resultatet avlästes
4. Resultaten lästes av efter 3 minuter
5. Svaren analyserades och tolkades
6. Sedan gjordes försöket om men istället sattes termometern i efter 2 min & 50 s och rörde om i vattnet
7. Resultaten avlästes och analyserades"... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Vattens värmekapacitet - Fysik A

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Otroligt dålig, borde inte ens räknas som en labbrapport
 • 2015-02-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra labb som hjälper mycket
 • 2023-02-20
  Mycket mycket dålig!
 • 2015-04-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  hahahha kollae er manne