Labbrapport: Vridmoment - jämviktsvillkor och momentlagen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Fysik 2
 • C
 • 5
 • 763
 • PDF

Labbrapport: Vridmoment - jämviktsvillkor och momentlagen

En utförlig labbrapport om vridmoment, där syftet är att redogöra för hur jämviktsförhållandet förändras när det påverkas av en yttre kraft. Detta görs genom att bland annat undersöka jämviktsvillkoren, för att nå fram till momentlagen.

Lärarens kommentar

Komplettera mätnoggrannheten på materiallistan samt enhet på mätvärden i tabell, annars mycket bra.

Elevens kommentar

Bättra på analysen. C var högsta betyget som gavs för detta moment.

Innehåll

- Sammanfattning: Syfte, metod
- Introduktion: Mål med rapport, historik, teori och formler
- Experiment: Material, metod
- Resultat: Bilder, tabeller, formler
- Diskussion och slutsats
- Källor

Utdrag

Material:
1 penna
1 linjal
1 mynt
1 våg

Metod:
Börja med att väga linjalen och anteckna dess vikt för senare uträkningar. Lägg sedan linjalen på pennan och hitta dess jämviktsläge enligt första bilden nedan. Viktigt att se till att båda ändarna på linjalen håller samma avstånd från bordet. Anteckna vart linjalens jämviktspunkt är. Placera sedan objektet, i det här fallet en tia, på den ena av linjalens ändar. Flytta sedan linjalen på pennan för att hitta det nya jämviktsläget för linjalen och myntet tillsammans, enligt andra bilden nedan. Anteckna det nya jämviktsläget genom att mäta avståndet mellan myntets mittpunkt (dess tyngdpunkt) och linjalens nya jämviktspunkt (där mitten av pennan markeras på linjalen)... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Vridmoment - jämviktsvillkor och momentlagen

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Super! Väldigt snyggt och effektivt gjord!
 • 2015-10-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den var okej men lite kort
 • 2016-01-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra labbrapport !!!!