Smältvärme för Is | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Fysik A
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 424
  • PDF

Smältvärme för Is | Labbrapport

En laborationsrapport vars syfte är att bestämma smältvärmen för is. Eleven presenterar mätresultat och analys, samt diskuterar sitt resultat i sin slutsatsdel.

Innehåll

Syfte
Materiel
Utförande
Mätresultat
Analys
Felkällor
Diskussion/Slutsats

Utdrag

Materiel:
• Termos med lock
• 2st termometrar
• Vatten
• Is
• Våg
• Tidtagarur

Utförande:
• Väg termosen och locket.
• Häll vatten i termosen. Ta vattnets temperatur.
• Väg termosen + locket + vattnet
• Häll i ca 2-3 isbitar och dra sedan åt locket, väg sedan allt.
• Starta tidtagaruret. Låt sedan termosen stå utan rörelse.
• Öppna sedan termosen när du ”känner” att isbitarna smält. Stanna tidtagaruret. Kolla sedan temperaturen i vattnet.

Mätresultat:
Facit: Cs för is (-4°C) är 334 000 J/kg Antag: Frysen T = -18°C (isbitens starttemperatur) WA=Wu (slutet system) Vikt termos utan vatten : 424,8 Vikt termos med vatten: 619,5 Vatten temperatur... Köp tillgång för att läsa mer

Smältvärme för Is | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-06-16
    helt okej men krävs mer struktur och mer beskrining