Laboration diabetes: Mätning av glukos i blodet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Biologi 2
  • C
  • 5
  • 1679
  • PDF

Laboration diabetes: Mätning av glukos i blodet | Labbrapport

En labbrapport med fokus på diabetes, där glukosnivåerna i blodet mäts före och efter en måltid, med syfte att undersöka hur ens blodsocker påverkas av intag av höga sockerhalter.

Innehåll

Laboration Diabetes

- Inledning
- Diabetes typ-1
- Diabetes typ-2
- Syfte
- Hypotes
- Frågeställning
- Material
- Metod
- Resultat
- Första testet
- Andra testen
- Tredje testet
- Diskussion
- Källhänvisning

Utdrag

Material

OneTouch mätare
Blodprovstagare
Sterila lansetter
Teststickor

Metod
• Tvättade händerna men varmt vatten och sköljde och torkade noga.
• Knäppte sedan bort blodprovstagarens hylsa.
• Satte sedan in en steril lansett.
• Vred sedan av lansettskyddet.
• Justerade sedan stick djupet genom att vrida blodprovstagarens hylsa, jag använde läge nummer 1.
• Laddade sedan blodprovstagaren genom att dra avfyrningsmekanismen bakåt tills det klickade.
• Slog sedan på mätare och satte i en teststicka.
• Tog sedan provtagaren och satte den mot mitt långfinger och tryckte på avfyringsknappen.
• Höll fingret utsträckt och förde mätaren med teststickan mot fingret så att de smala kanalen på teststickan kom i kontakt med blodet.
• Väntade sedan tills hela "fönstret" på teststickan fyllts med blod och väntade tills mätaren hade räknat ner från 5 till 1 och sedan avläste resultatet.
• Först så gjordes detta försök innan kost och sedan upprepades det efter kost och sedan ca 30 minuter igen för att se om värdet sjunkit igen... Köp tillgång för att läsa mer

Laboration diabetes: Mätning av glukos i blodet | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.