Laboration - DNA ur kiwi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Biologi 1
 • B
 • 5
 • 364
 • PDF

Labbrapport: Laboration - DNA ur kiwi

En labbrapport som avser att extrahera DNA ur en kiwifrukt, genom att lösa upp kiwicellernas membran med diskmedel. Laborationen innehåller illustrativa bilder av varje steg av laborationsprocessen som kan vara till hjälp för dig som själv ska genomföra en liknande laboration.

Innehåll

Laboration - DNA ur kiwi

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Utrustning & Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats & Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Teori
DNA är den vardagliga benämningen på det som egentligen heter deoxyribonukleinsyra. Det är i den här molekylen, som finns i varje cell i alla organismer, vi hittar de instruktioner för hur en organisms kropps celler ska fungera och vilken roll cellen har i kroppen. De celler som finns i just kiwin är en s.k. eukaryot cell, som finns i alla djur och växter. Det är även i DNA:at som vi hittar arvsanlagen.

DNA-benämningen tog fart efter att forskarna James Watson och Francis Crick kartlagt DNA-molekylens tredimensionella struktur. Detta inträffade 1953. De mottog några år senare Nobelpriset i medicin för sin upptäckt.

---

Utförande

1. En halv kiwi utan skal mixades ner i en skål.
2. 5ml diskmedel utspätt i 50ml vatten hälldes i skålen med kiwi.
3. 5ml salt tillsattes och blandades väl.
4. Ett kaffefilter lades i en tratt i ett glas och fruktmoset hälldes i.
5. Det filtrerade fruktmoset mättes upp.
6. Lika mycket av iskall T-röd hälldes varsamt i glaset.
7. En tandpetare användes till att försiktigt nysta upp DNA:at... Köp tillgång för att läsa mer

Laboration - DNA ur kiwi

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var väldigt bra väl genomförd och lättläst, Bra med refernser
 • 2017-04-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra gjort, jätte tydligt