Ljusets påverkan på fotosyntes - Labbrapport i Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi A
 • C
 • 2
 • 461
 • PDF

Ljusets påverkan på fotosyntes - Labbrapport i Biologi A

En laborationsrapport i Biologi A vars syfte är att undersöka hur ljus (i olika färg) påverkar fotosyntesen. Eleven presenterar resultatet med hjälp av en lättöverskådlig tabell samt illustration i form av ett stapeldiagram.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultatet
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Materiel:
En bägare
1g bikarbonat
Stjälken från en vattenpest
2 – 3 droppar diskmedel
En vanlig, en blå och en grön lampa.
Måttband

Utförande:
Man undersökte hur ljusmängden samt ljusets våglängd påverkar fotosyntesen.
Man fyllde på en bägare med vatten och hällde 1g bikarbonat och några droppar diskmedel i bägaren.
Därefter tog man stjälken av en vattenpest och lade i den i bägaren med en tyngd på toppen så att den hamnade upp och ner i botten av bägaren. Sedan tog man en lampa och lyste 10 cm över bägaren i ett mörkt rum.

Man började med att lysa 10 cm över bägaren i tre minuter för att räkna bubblorna som bildas. Sedan fortsatte man att lysa först 20 cm sedan 30 cm osv tills man är uppe i 70 cm i tre minuter var. Detta gjorde man med en vanlig, blå och en grön glödlampa. Samtidigt så mätte man temperaturen vid alla tillfällen."... Köp tillgång för att läsa mer

Ljusets påverkan på fotosyntes - Labbrapport i Biologi A

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  För övrigt en bra rapport. Tyvärr saknar jag uppgifter och information kring den Röda lampan som inte finns med. Nu vet jag i alla fall hur jag ska gå tillväga med min labbrapport.
 • 2013-09-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var enkel att förstå och det ger ett litet skal att fortsätta utveckla. Men den var alldeles för mager på information och var är underlaget på den information som finns med? Lite besviken.
 • 2016-06-15
  Bra, men lite för kort.
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var ju bra för mig