Mätredskap och volymmätning - Labbrapport i Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Naturkunskap
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 278
  • PDF

Mätredskap och volymmätning - Labbrapport i Naturkunskap

En kortare laborationsrapport vars syfte är att bestämma vilket av fyra mätredskap (vollpipett, bägare, mätkolv och mätcylinder) noggrannast mäter upp 25 ml vatten.

Innehåll

- Uppgift
- Materiel
- Utförande
- Resultat och observationer
- Beräkningar
- Snitt
- Slutsats
- Diskussion

Utdrag

"Materiel:
Mätcylinder - 100 ml
Mätkolv - 25 cm3
2 st. Bägare - 50 ml
Vollpipett - 25 cm3
Pipett
Våg
Vatten

Utförande:
Först så började vi med att väga alla redskap förutom Vollpipett eftersom vi ändå skulle bli tvungna att tömma innehållet från den i en bägare. Efter vi vägt allt glas så fyllde vi upp alla redskapen till sitt 25 ml streck, just innan vi nådde 25 ml så använde vi en pipett för att få de så exakt som möjligt men hänsyn till ytspänningen och efter det vägde vi redskapen med vatten i med undantag för vollpipetten som vi vägde i en bägare. Eftersom vi upprepade detta två gånger så slog vi ut ett snitt. (X / 2 =)"... Köp tillgång för att läsa mer

Mätredskap och volymmätning - Labbrapport i Naturkunskap

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-04-29
    qejfbhqewjfrefqef wefjhjqewed jAWADJQW KQWD