Titrering av okänd protolyt | Labbrapport i Kemi (Universitet)

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Högskola och Universitet Termin 1
 • Kemi
 • VG
 • 6
 • 951
 • PDF

Titrering av okänd protolyt | Labbrapport i Kemi (Universitet)

En laborationsrapport i kemi, vars syfte är att bestämma koncentrationen för en okänd protolyt genom titrering. Koncentrationen bestäms genom att titrera med natriumhydroxid (NaOH), med koncentrationen 0,1 M (mol/dm3).

Innehåll

Sammanfattning
Introduktion
Teori
Utförande och resultat
- Titrering
- Beräkna substansmängden av NaOH
- Beräkna koncentration av okända protolyten
- PH värde av den okända protolyten
Diskussion och slutsats
Diskussion och slutsats

Utdrag

Utförande och resultat:
Kemikalier i denna laboration var BTB, lösning av okänd protolyt med okänd koncentration, 0,1 HCL eller NaOH att titrera med, vilken som ska användas beror på resultatet i steg 1 på labben. Alla försök utfördes i dragskåp.

Pipettera upp 10 ml av den okända lösningen ner i en 50 cm3 E-kolv.

Tillsätt några droppar BTB till den okända protolyten. Då BTB visar gult betyder det att den okända protolyten är en sur reaktion och pH < 7. Om lösningen är sur tillsätter man lika många hydroxidjoner (NaOH) till lösningen tills man har nått ekvivalenspunkten, dvs. lösningen blir grön färg och pH =7.

BTB:
sur - gul
neutral - Grön
basisk - blå

Titrering:
1. Vi gjorde i ordning för titrering genom att sätta ihop en byrett, stativ som i figuren. Vi använde 10 ml av den okända lönsingen från steg 1 för titrering.

2. Vi fyllde byretten med NaOH lösning ungefär 3 cm ovanför nollstrecket och lät den droppa i en tom bägare tills nollstrecket. Detta för att ta bort vatten som finns kvar i byretten efter vi har sköljt. Vi la ett magnetlopp i E-kolven där det fanns 10 ml av en okänd lösning och satt på magnetomrörare.

3. Man låter lösningen rinna tills indikatorn visar att ekvivalenspunkten nåtts, vilket är grön färg och det gick åt 5,2 ml (NaOH).

4. Vi hämtar en ny okänd protolyt 25 ml och låter NaOH lösningen rinna tills det blir grön färg, dvs. ekvivalenspunkten. För nu över 25 ml ny lösning ur kärlet med den okända protolyten till en 100 ml E-kolv. Det gick åt12,5 ml NaOH.

Vi fintitrera genom att bestämma hur mycket titratorlösning som måste tillsättas för att ekvivalenspunkten ska nås och det gick åt 12,5 ml... Köp tillgång för att läsa mer

Titrering av okänd protolyt | Labbrapport i Kemi (Universitet)

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hela texten är suverän, sammanfattningen gav mig mycket. jag ser inget som saknas
 • 2014-11-09
  underbar diskussion och utförande
 • 2014-10-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ganska bra diskussion & slutsats!