Lägesmått: Median, medelvärde, typvärde | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Matematik 2c
  • C
  • 3
  • 976
  • PDF

Lägesmått: Median, medelvärde, typvärde | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om lägesmått som matematiskt och statistiskt begrepp. Fler olika lägesmått tas upp och förklaras, exempelvis median, medelvärde och typvärde.

Innehåll

Lägesmått

- Medelvärde
- Median
- Typvärde
- Variationsbredd
- Kvartiler
- Lådagram
- Kvartilavstånd
- Percentiler
- Standardavvikelse

Utdrag

Median:
Att räkna ut en median går till på det sättet att man ställer upp alla ”talen” på rad efter varandra från den minsta till den största. För att ta reda på medianen tar man det talet som är i mitten av alla andra tal. Ifall det blir två tal som är i mitten får man ta medelvärdet av de två talen som står. Medianen kan vara en stor skillnad till medelvärde eftersom att det inte påverkar om ett tal är jätte stort eller jätte litet. Det är...

---

Typvärde:
Typvärde är det talet eller observationen som förekommer flest gånger. Typvärde kan även räknas på andra observationer än siffror, då det kan vara färger eller namn.
Exempel på typvärde:
Siffrorna: 6,7,3,1,7,6,3,6
Den siffran som förekommer flest gånger är 6 vilket betyder att typvärdet här är 6... Köp tillgång för att läsa mer

Lägesmått: Median, medelvärde, typvärde | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.