Läkemedelsutveckling: Morfin | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • B
  • 3
  • 1000
  • PDF

Läkemedelsutveckling: Morfin | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om läkemedelseutveckling, med fokus på utvecklingen av morfin. Eleven redogör bland annat för hur morfin uppkom, vad det är, om det upptäcktes fler läkemedel vid den tiden samt om det är någon skillnad på då och nu gällande hur vi tillverkar läkemedel.

Lärarens kommentar

Bra, kunde varit lite mer utförligt om hur vi gör idag till skillnad från då.

Elevens kommentar

Skriva mer om utvecklingen till idag.

Innehåll

Läkemedelsutveckling

- Vad är morfin, hur uppkom det och av vem?
- Upptäcktes fler liknande läkemedel?
- Hur gör vi idag? Är det någon stor skillnad på då & nu?
- Källor

Utdrag

Morfin upptäcktes av Friedrich Sertürner. Det gjorde han genom att blanda rå opium med alkohol, och alkoholen skulle då extrahera ut kemikalierna ur opiumet. Det första han fick ut var en sur substans, denna testade han på en hund men ingenting hände. Eftersom det inte skedde någonting valde Sertürner att försöka utvinna ett basiskt ämne ur opium, vilket ingen tidigare hade gjort, då man trodde att de viktiga kemiska ämnena i växter var de beska syrorna. Så omkring 1803 framställde han... Köp tillgång för att läsa mer

Läkemedelsutveckling: Morfin | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.