Länder och dess styre | Sverige och USA

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • A
  • 10
  • 4277
  • PDF

Jämförelse: Länder och dess styre | Sverige och USA

En utförlig beskrivning och jämförelse som visar hur Sverige och USA styrs i förhållande till politiskt system, valprocess, lagstiftning och domstolsväsende.

Innehåll

LÄNDER OCH DESS STYRE

- Syfte
- Inledning
- Sverige
-- Hur utses regering?
-- Hur är makten fördelad?
-- Varför har Sverige detta statssick?
-- Varför har vi i Sverige valt demokrati?
- United States Of America, USA
-- Hur utses regeringen?
-- Hur är makten fördelat i USA?
-- Föredelar med USAs politiska system
-- Nackdelar med USAs politiska system
-- Varför ser USAs politiska system så som den gör?
- Jämförelse
-- Statchefen och statsministern
-- Enhetstat eller förbundsstat
-- Valsystem
-- Den lagstiftande makten
-- Den dömande makten
- Slutsats
- Källor

Utdrag

USA är världens mest bevarade federation. En federation eller förbundsstat är en union av delstater som tillsammans bildar en stat i USAs fall består det av 50 delstater. En viss makt är centraliserad till federationsregeringen och parlament medan övrig makt till hör till delstaterna som ingår i förbundet.
USA är ett republikansk statskick med fullt presidentstyre- det innebär att presidenten utser regering och presideten är både statschef och statsminister.
De tvår största partierna i landet är demokratiska partiet och republikanska partiet. Enligt vår vänster-höger skala är partierna lutade mycket till... Köp tillgång för att läsa mer

Länder och dess styre | Sverige och USA

[0]
Inga användarrecensioner än.