Läs böcker innan läggdags | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • C
 • 2
 • 986
 • PDF

Läs böcker innan läggdags | Argumenterande tal

Ett argumenterande tal där eleven redogör för varför man bör läsa innan läggdags, och att man även bör läsa för sina barn. Talet riktar sig primärt till vuxna med barn, och eleven lyfter fram olika samhällsaspekter och undersökningar för att diskutera ämnet.

Innehåll

- Läs böcker innan läggdags
- Källor

Utdrag

De flesta barnen har idag en smartphone som ligger nära till hands när de ska gå och lägga sig, istället för en bok.

Så visst vill ni föräldrar vara bra förebilder till era barn? Läs då för dem innan läggdags eller hjälp dem att hitta roliga böcker för dem. Glöm dock inte er själva, efter en stressig dag på jobbet är det perfekt att slå upp en bok innan du somnar och drömma dig bort ett tag och glömma alla... Köp tillgång för att läsa mer

Läs böcker innan läggdags | Argumenterande tal

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt ledigt språk med ett antal felformuleringar, bra argument om läsningens lugnande effekt - med exempel. Tycker dock att talet borde behandlat sagoläsningens betydelse för språket. OBS! Talet är menat att hållas i föräldramöte och riktar sig endast till föräldrar! Trots detta är talet en utmärkt inspirationskälla!
 • 2015-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tycker talet är bra. Det visar på en hög nivå och väldigt bra språkmässigt. Alla argument som skrivs ger mig personligen mycket inspiration.
 • 2017-05-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  SUPPPPEEEERR BRAAAAAAAAAA
 • 2017-04-24
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Hjälpte mig mycket till mitt egna tal!! Lite delar kunde ha förbättras som inledning för att göra talet mer spännande, annars jättebra!