Läslogg: Förr eller senare exploderar jag | Bokanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • C
  • 4
  • 1698
  • PDF

Läslogg: Förr eller senare exploderar jag | Bokanalys

En bokanalys i form av en läslogg där eleven redogör för sin upplevelse av boken "Förr eller senare exploderar jag" av John Green. Bokens tema och handling analyseras och fokus ligger på huvudkaraktärerna, hur de skildras, hur de handlar och pratar samt hur relationen dem emellan ser ut.

Utdrag

Jag har läst Förr eller senare exploderar jag av John Green. Boken gavs ut 2013.
I min läs logg kommer jag översiktligt återge berättelsen och lyfta fram huvudtanken i det jag läst. Jag kommer även reflektera över berättelsens innehåll och form med hjälp av berättartekniska och stilistiska begrepp, samt redogöra för mina egna tankar både ur ett personligt perspektiv och relatera till allmänmänskliga förhållanden.

Hazel Grace, huvudkaraktären är 17 år och kommer aldrig att bli frisk igen. Det har hon vetat sedan den dagen hon fick sin cancerdiagnos för tre år sedan.
Hazels mamma kom fram till att Hazel var deprimerad eftersom hon tillbringade det mesta av sin tid hemma och läste samma bok om och om igen, samt ägnade en ganska stor del av sin tid åt att tänka på döden.
Lösningen blir att anmäla Hazel till en stödgrupp för unga med cancer där hennes liv förändras när hon möter Augustus Waters, bikaraktären. En charmig kille som genomlidit cancern och som är rädd för att bli bortglömd.
Hazel möter honom med en blick och deras kärlekshistoria ska komma att bli sådan som poeterna diktar om, episk. Om att vara ung och ändå stå med ena foten i graven och att få sin sista önskan uppfylld men att förlora en viktig del i sitt liv.

Romanen berättas i första person av huvudkaraktären vilket innebär att berättelsen återges enbart ur hennes perspektiv.
Huvudkaraktären Hazel Grace är en smart och underhållande iakttagare, hon är från början en person som inte vågar öppna sig... Köp tillgång för att läsa mer

Läslogg: Förr eller senare exploderar jag | Bokanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Läslogg: Förr eller senare exploderar jag | Bokanalys.