Lättlösliga och svårlösliga jonföreningar (salter) | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • A
  • 7
  • 1924
  • PDF

Lättlösliga och svårlösliga jonföreningar (salter) | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att undersöka vilka salter/jonföreningar som är lättlösliga respektive svårlösliga. Detta undersöks genom att två salter blandas med varandra och reaktionen observeras. Fällning indikerar att jonföreningen är svårlöslig.

Labbrapporten innehåller även lärarens kommentarer.

Lärarens kommentar

Mycket fin rapport! Bra relevant bakgrund. Skriv referens till de fakta du har hittat. Jag saknar utförligare resonemang kring dina resultat. Varför kan du dra slutsatsen att bariumsulfat och inte natriumnitrat bildas, etc. Dra först slutsatser ur dina resultat, jämför sedan med fakta.

Innehåll

Lättlösliga och svårlösliga jonföreningar - salter

- Inledning
- Bakgrund
- Syfte
- Frågeställningar
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Felkällor
- Referenser
---

Utdrag

Material
OH-film
Svart och vitt papper
En tabell med de olika jonbeteckningarna som kommer att användas som bakgrund under OH-filmen.

Provlösningar i små pipetter som innehåller:

Positiva joner(katjoner)
Natriumnitrat, NaNO3
Magnesiumnitrat, Mg(NO3)2
Bariumnitrat, Ba(NO3)2
Zinkklorid, ZnCl2

Negativa joner(anjoner)
Natriumsulfat, Na2SO4
Natriumkarbonat, Na2CO3
Ammoniumfosfat, (NH4)3PO4
Natriumhydroxid, NaOH

Utförande
För varje ruta på OH-filmen droppades en droppe av en negativ jonförening med en positiv jonförening, enligt tabellen nedan, så att det blev totalt 16 blandningar. Först skulle det avgöras om det bildas en fällning eller inte. Därefter lades OH-filmen mot både ljus och mörk bakgrund, t.ex. svart och vitt papper för att se fällningarna och deras färger tydligt. Sedan skulle namnet på fällningen och reaktionsformeln skrivas ned... Köp tillgång för att läsa mer

Lättlösliga och svårlösliga jonföreningar (salter) | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.