Läxor: Slöseri med tid | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 2
  • 603
  • PDF

Läxor: Slöseri med tid | Debattartikel

En text i artikelform, där eleven redogör för varför läxor kan anses vara "slöseri med tid". Fokus ligger bland annat på sämre resultat från överbelastade elever, behovet av fritid samt ökade satsningar på lektionstid istället för hemläxor.

Lärarens kommentar

Vilka argument! Din debattartikel är verkligen väl genomarbetad och du bemöter dina argument på ett skickligt sätt. Kul!

- Innehåll: A
- Språk: A- (det blir lite svajigt mot slutet med svåra formuleringar)

Dokumentet innehåller även direkta kommentarer på innehåll och förbättringsmöjligheter.

Utdrag

Skolan kan ses som barnens arbetsplats och deras läxor som arbetsuppgifter som de måste ta med sig hem. Jämför detta med vuxna och deras arbetsplats. De försöker undvika att ta med sig jobb hem och det är deras sätt att skilja på arbete och privatliv. Ingen tycker att detta är konstigt eller ens fel. Men om vuxna anses ha rätt till privatliv på kvällar och helger, borde då inte detsamma gälla för... Köp tillgång för att läsa mer

Läxor: Slöseri med tid | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.