Lagar | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Privatjuridik
  • A
  • 3
  • 1185
  • PDF

Lagar | Essä

En essä där eleven går igenom vad en lag är för något och hur den stiftas. Eleven delar också med sig av personliga åsikter.

Utdrag

Vad är en lag? Hur stiftas en lag och vad kan påverka hur en lag stiftas?

Dagens samhälle är uppbyggt på en grund av lagar och regler. Redan i tidig ålder får vi lära oss vad som är rätt och fel. Men flera frågor som ”varför finns lagar och straff? Kan det geografiska läget, kulturella, religiösa och landets styre påverka lagarna och straffen? Vem begår ett brott?” Uppkommer när man får frågan av sin lärare ”vad är ett brott?”

Ett brott förekommer när en individ har brutit eller varit medveten om sitt medverkande till att bryta en lag. I brottsbalken har vi alla Sveriges bestraffande brott som kan förekomma. Om ett brott anses vara lindrigt så kan man riskera att påföljden för brottet resulterar i att man behöver betala böter för brottet man har begått, är brottet där emot grövre än ett lindrigt brott så kan gärningsmannen åtalas i en rättegång om en målsägare har anmält brottet.

För att bli straffad för ett brott måste rekvisiten för just det brottet som gärningsmannen är åtalad för stämma in på gärningsmannens handlingar som utförts. Ibland kan ett fall preskriberas och det innebär att gärningsmannen ej längre kan åtalas för brottet.

År 1975 var brottsligheten inte alls lika hög som i dagens samhälle, på bara 41 år har brottsligheterna ökat. Det är baserat på forskning och statistiker som är förda från år 1975 då 900 000 brott var anmälda på ett år till nutid år 2016 då 1,5 miljoner brott har blivit anmälda. Det behöver inte betyda att brottsligheten har ökat. Varje år uppkommer nya lagar och det finns mer brott att utföra i nutid ... Köp tillgång för att läsa mer

Lagar | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.