Lagar för nätmobbning | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Människors miljöer
  • E
  • 20
  • 3192
  • PDF

Lagar för nätmobbning | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om lagar kring kommunikation på internet och nätmobbning, där eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur får man uttrycka sig på nätet?
- Vad finns det för skydd i form av lagar mot nätmobbning?
- Behövs det ytterligare skydd och hur bör det då vara utformat?

Innehåll

NÄTMOBBNING: VAD FÅR DU SKRIVA PÅ INTERNET?
Abstract
1. Inledning
1.1 Syfte och problemformulering
1.2 Bakgrund
1.3 Metod och material
1.4 Källkritik
2. Resultat
- Förtal
- Förolämpning
- Olaga hot
- Ofredande
- Utvecklat skydd
3. Diskussion och slutsatser
4. Källförteckning

Utdrag

"Nätmobbning är när en person upprepade gånger blir drabbade av elaka kommentarer på nätet och själv inte kan göra något motstånd. Utifrån den definitionen kommer de fram till tre kriterier. De tre kriterierna är negativt eller elakt beteende, i en relation som präglas av en obalans i styrkeförhållandet mellan parterna, som pågår och upprepas under en viss period. De kom dock på en brist i det sista kriteriet. Att mobbningen på nätet ska upprepas och pågå under en viss period är inte något som nätmobbning stämmer in på. För att när den som till exempel skriver en elak kommentar till någon på ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Lagar för nätmobbning | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.