Lagar och regler: Personuppgifter, förtal, hatbrott | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Webbutveckling 1
 • Inget betyg givet
 • 1
 • 272
 • PDF

Lagar och regler: Personuppgifter, förtal, hatbrott | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om de lagar och regler som berör det du får och inte får göra på internet. Här tas bland annat personuppgiftslagen, förtal, hatbrott och dataintrång upp.
Eleven läser kursen Webbutveckling 1 och går i årskurs 2 på Ekonomiprogrammet.

Innehåll

Lagar och regler

1. Personuppgift. Vad är det? Vad får man göra med sådana
2. Känslig personuppgift. Vad är det?
3. Vad menas med posthemligheten?
4. Vad menas med förtal?
5. Vad menas med hatbrott?
6. Vad menas med dataintrång?

Utdrag

1. Personuppgift. Vad är det? Vad får man göra med sådana
Personuppgifter är all information som man kan koppla till både direkt och indirekt. Det är dock viktigt att veta att det måste handla om en verklig och levande person. Det är ”ägaren” till personuppgifterna som bestämmer helt vad som görs med dom. Ingen får använda dom utan hens godkännande.
2. Känslig personuppgift. Vad är det?
Känsliga uppgifter är alla.... Köp tillgång för att läsa mer

Lagar och regler: Personuppgifter, förtal, hatbrott | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra!! hjälpet mig när jag skulle skriva min uppsats om detta ämne

Material relaterade till Lagar och regler: Personuppgifter, förtal, hatbrott | Frågor och svar.