Lagstiftningsprocessen i Sverige | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Företagsekonomi 1
  • C
  • 2
  • 333
  • PDF

Lagstiftningsprocessen i Sverige | Sammanfattning

En enklare sammanfattning över lagstiftningsprocessen i Sverige. Eleven beskriver i korthet bland annat begreppen proposition, motion, utskott, remissinstanser, lagråd och riksdag.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Utdrag

En lag instiftas genom att någon tar initiativ till det. Det kan börja med ett förslag ifrån regeringen, en så kallad proposition. Om ett förslag till en lag kommer ifrån en eller flera riksdagsledamöter så kallas det för en motion. Ett förslag kan även komma ifrån riksdagsutskott eller ett utredningsförslag ifrån en speciell utredare eller en kommitté som är tillsatt utav regeringen. Skillnaden mellan ett riksdagsutskott och ett utskott är att riksdagsutskott kan bli tillsatta när de gäller mer känsligt berörda lagförslag. Regeringen tillsätter dessa utskott eller kommittéer att göra en utredning innan förslaget läggs fram. Efter det skickas förslaget på remiss. Det skickas till alla berörda myndigheter, lobbyorganisationer, kommuner och andra intressenter så att dom kan få säga vad dom själva tycker om förslaget (remissinstanser). När remissinstanserna har granskat förslaget så går de till de departement som är berörda med sina åsikter. Sedan... Köp tillgång för att läsa mer

Lagstiftningsprocessen i Sverige | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-11
    mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Material relaterade till Lagstiftningsprocessen i Sverige | Sammanfattning.