Laktoshalt i mjölk | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 360
  • PDF

Laktoshalt i mjölk | Labbrapport

En labbrapport som avser att redogöra för halten av disackariden laktos i minimjölk genom en titrering med kaliumpermanganat.

Innehåll

Laktoshalten i mjölk

- Syfte
- Teori och bakgrund
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Syfte:
Laborationens syfte var att ta reda på laktoshalten i minimjölk.

Teori och bakgrund:
Laktos är en disackarid som består av galaktos och glukos. Den största delen av sockret i mjölken består av laktos vilket i kroppen spjälkas av enzymet laktas. Laktos finns bland annat i olika livsmedelsprodukt

Metod:

10 ml minimjölk överfördes till en mätkolv som sedan späddes med vatten till 250 ml. 5 ml av lösningen överfördes till en E-kolv. Sedan tillsattes 50 ml natriumhydroxidlösning vilket gjorde lösningen alkalisk. Till lösningen överfördes 25 ml kaliumpermanganatlösning, även kokstenar lades i, och hela lösningen upphettades sedan till 82 °C. Då E-kolven tagits av från värmen surgjordes lösningen med 25 ml svavelsyralösning och blandades med 5 ml oxalsyralösning. Lösningen titrerades med kaliumpermanganatlösning tills ett färgomslag skedde. Försöket upprepades tre gånger... Köp tillgång för att läsa mer

Laktoshalt i mjölk | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.