Landskap, stadsplanering och riskanalys av Landskrona | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Geografi B
 • B
 • 5
 • 2931
 • PDF

Landskap, stadsplanering och riskanalys av Landskrona | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i tre delar, där eleven redogör för sin hemstad (Landskrona) med fokus på följande områden/begrepp inom Geografi:

- Landskapsanalys och turism
- Stadsplanering och Agenda 21
- Riskanalys (riskexponering, riskkänslighet och återhämtningsförmåga)

Lärarens kommentar

1. Mycket fin beskrivning av din hemtrakt.
2. Bra.
3. OK. Hur ser transporterna genom Landskrona ut? Finns det där risk för olyckor med farlig last?

Innehåll

1. Beskriv platsen där du bor genom att göra en landskapsanalys. Besvara dessutom hur turismen ser ut på platsen där du bor (bor du i en mindre ort kan det vara svårt, titta då istället på kommunen i stort eller kanske till och med hela landskapet som du bor i.) Befinner sig turismen i någon speciell fas för tillfället? Ta hjälp av kommunens samt turistbyråns hemsidor för att kunna ge en nyanserad bild av din hemort eller region.

2. Redogör för hur den fysiska planeringen går till i en kommun. Titta på en översiktsplan för din kommun och beskriv hur din hemkommun arbetar med Agenda 21. Lyfts det fram några konkreta exempel? Diskutera även om du märker av kommunens arbete med Agenda 21. Om du inte kan hitta översiktsplanen på kommunens hemsida eller på ditt kommunbibliotek. kan du använda dig av översiktsplanen för Olofström som du finner i studieguide 3.

3. Gör en egen riskanalys över din hemkommun. Utgå från begreppen riskexponering, riskkänslighet och återhämtningsförmåga.

4. Källor

Utdrag

"Fråga 3:
Riskexponering finns på tre ställen i Landskrona kommun. Den första risken är klintkusten, den är känslig för ytterligare erosion och att havsnivån skulle höjas, då stranden riskerar att bli smalare eller försvinna helt. Sen finns det en risk att det växer igen mellan byggnaderna, men det lär bara hända om ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Landskap, stadsplanering och riskanalys av Landskrona | Inlämningsuppgift

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra, gav mig en inblick hur jag skulle fixa uppgifter i Geografi 2
 • 2015-05-04
  Skriven av Studerande på Termin 5
  Mycket bra hjälpte till med mycket idéer att starta skriva !!!
 • 2016-03-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ja, den var mycket bra för svara om frågorna
 • 2015-04-02
  Mycket bra. Det hjälpte mig oerhört mycket.