Laser, gitter och optik - Labbrapport i Fysik B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik B
 • VG
 • 5
 • 1077
 • PDF

Laser, gitter och optik - Labbrapport i Fysik B

En laborationsuppgift där eleven fått följande i uppgift:

1. Bestäm laserljusets våglängd.
2. Bestäm max antal prickar möjligt både teoretiskt och praktiskt i gittren 300 och 600 linjer per millimeter.
3. Bestäm tjockleken på ett hårstrå av varje person i gruppen.

Elevens kommentar

Skriva vad det blir för skillnad om man gör mät fel och så i disskutionen.

Innehåll

- Uppgift
- Syfte
- Material / Utrustning
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Mätfel

Utdrag

Material/utrustning:
• Laserpekare 532 nm ± 10 nm
• Gitter 300 och 600 linjer per millileter
• Ett hårstrå från alla i gruppen (om de har tillräckligt långt hår)
• Ett stativ för gittren och laserpekaren (t.ex. en frigolit bit som gittret kan sitta fast i)
• En vägg eller annat platt liknande föremål
• Ett skjutmått och ett 5m måttband

Utförande:
Se till att alla delar är som vi behövde är med. Vi började med at sätta upp gittret i ställningen som vi hade och satte den med ett lagom avstånd från väggen som vi mätte emot. Vi testade att lysa med laser pekaren genom gittret så att vi såg några prickar på väggen. Nu när vi hade pekaren rätt och gittret rätt och vi såg prickarna på väggen så började vi med att kolla längden från gittret till väggen(se längden r i bilden ovan). Och sedan avståndet från mitten pricken till närmaste prick på väggen(se längden t i bilden ovan). Vi räknade ut vinkeln och på så sätt kunde vi räkna ut våglängden med d*sin α = n*λ sedan och första uppgiften var avklarad. Till uppgift 2 testade vi att räkna antal prickar som blev med gittren och sedan så räknade vi ut hur många prickar det skulle kunna bli som max teoretiskt med d*sin α = n*λ. Till uppgift 3 tog vi ett hårstrå från var och en i gruppen och satte fast dem i ett tomt gitter(bara ramen) och ställde in lasern att lysa just på ett av hårstråna och mätte avståndet från gittret med hårstråt på till väggen. Det blev mycket längre avstånd för att kunna mäta avståndet mellan första pricken(prick 0 i bilden ovan) och mitten på den andra pricken(prick 1 i bild ovan). Vi räknade sedan med d*sin α = n*λ och räknade ut tjockleken på hårstråt. Vi gjorde lika på alla i gruppens hårstrån. Plockade sedan ihop det vi använt och sedan var vi klar... Köp tillgång för att läsa mer

Laser, gitter och optik - Labbrapport i Fysik B

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fruktansvärt dålig labb. Tveksamt om denna ens hade fått G (E) på min skola. Det saknas, bakgrundsteori, fel tempus i utförande (metod), hypotes... Helt enkelt, en fruktansvärt dåliga labbrapport.... Och jag slösade 100 poäng på detta skitet.
 • 2014-04-08
  Har prov och är bra att få lite inspirationer
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra skriven labbrapport .
 • 2013-07-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra labb.rapport det hjälper mycket