Lavar: Mätning av luftföroreningar | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Biologi 1
  • B
  • 4
  • 1207
  • PDF

Lavar: Mätning av luftföroreningar | Labbrapport | Biologi

En labbrapport med fokus på lavar och deras förmåga att indikera luftföroreningar. Eleven använder sig av två olika metoder för att utreda förekomsten av luftföroreningar i ett visst område, och diskuterar sedan resultaten.

Innehåll

Teori
Syfte
Frågeställning
Material och Metod
Resultat
Diskussion
Källor

Utdrag

TEORI
Lavar delas upp inom tre grupper, dessa tre uppdelningar är beroende på deras utseende. Vi har Bladlav som namnet säger ser bladliknande ut, Skorplav liknar en skorpa vid underlaget och har även likhet till spilld målarfärg med gul karaktär, sist så har vi busklav som ser ut som små buskar och kan förknippas med vit mossa. Lavar lever/bosätter sig på andra växter i vissa fall utan att utnyttja näringen från dem, vilket då gör dem till epifyter. Men de kan även leva på andra material så som stenar. Men en växt som ofta är underlag för dessa är träd. Lavar i sig är en typ av svamp som består av encelliga blågrönda bakterier(cyanobakterier) encelliga alger som sitter mellan sina hyfer som är svamparnas sammansättning av celler i trådlik form, vilket då gör lavar till en symbioter då det är två samlevande organismer. Dessa svampar kan vara likt parasiter då de utnyttjar algerna och cyanobakterianas förmåga till fotosyntes som ger de organisk näring, de blågröna bakterierna kan även överföra kväve i molekylär form från luften till kvävehaltiga närsalter som utnyttjas av...

MATERIAL
• Papper och penna
• Mobilkamera
• Ett observativt öga!... Köp tillgång för att läsa mer

Lavar: Mätning av luftföroreningar | Labbrapport | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.