Lavar som miljöindikator | Exkursion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • B
 • 6
 • 862
 • PDF

Lavar som miljöindikator | Exkursion

En exkursion till ett skogsområde utanför Norrtälje, vars syfte är att undersöka luftföroreningarna i närområdet genom att använda lavar som miljöindikator.

Innehåll

Lavar som indikator

- Inledning
- Material
- Hypotes
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Referenser

Utdrag

Metod:

1. Vi begav oss till skogen utanför Rodenskolan för att välja ut ett träd med lavväxt som är typiskt för Norrtälje stad. Skogen var en blandskog. Vi gick till skogen bakom skolan åt vänster nära Rodenkyrkan. En trafikerad bilväg ligger mer än 100m bort.
En bit upp på stigen fann vi en asp. Denna asp hade en lavtäckning som var typisk bland de omgivande asparna. Vi konstaterade att lavarna bara växte på ena sidan om trädet och funderade vad detta kunde bero på.
Vår provyta var ungefär 0,2m x 1m. Vi stannade och iakttog området med lavarna och tog några foton.
Därefter gick vi in för att undersöka vilken/vilka typer av lavar som växte på trädet.
2. Jag gick ut i skogen bakom mig som ligger vid Rövarberget vid Parkstigen i Norrtälje. Skogen var en tallskog och detta gjorde det lite svårt att finna ett lövträd som var tillräckligt stort.
Jag såg mig omkring för att hitta ett träd med lavtäckning som var typiskt för området och fotograferade de mest representativa asparna jag fann. Jag valde en asp som var placerad precis bredvid en parkering. Provytan var lika stor som vid träd 1. (0,2 x 2m)... Köp tillgång för att läsa mer

Lavar som miljöindikator | Exkursion

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-07-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Saknar kommentarer från lärare
 • 2015-05-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldig bra labbrapport