Lavinventering: Undersökning av luftföroreningar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Biologi 1
  • B
  • 6
  • 1643
  • PDF

Lavinventering: Undersökning av luftföroreningar | Labbrapport

En labbrapport som redogör för en lavinventering som genomfördes i Florida, USA. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur avgasutsläpp från bilar påverkar lavar i olika miljöer, för att på så sätt se närmre på förhållandet mellan luftföroreningar och lavar. I resultatdelen förekommer bilder av de olika lavbestånden på träden.

Innehåll

Laborationsrapport – Lavinventering

- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Material –

• Karta (Google Maps)
• GPS
• Kamera
• Anteckningsblock
• Penna

Metod –

Inventeringsområde - I inventetingen ingick tre olika inventetingsområden med olika förhållanden som valdes ut på Goolge Maps innan inveteringen påbörjades. Där var område 1 (27.245097, -80.273067) ett stadsområde, område 2 (27.265228, -80.270091) ett bostadsområde och område 3 (27.248287, -80.250745) ett naturreservat. En GPS användes för att lokalisera områderna på kartan.
Kriterier för provträd – Vid de olika inveteringsområderna valdes ett träd med följade kriteria:

Träd - Quercus virginiana.
Ålder – Fullvuxet (Minst 20 år).
Vitatlitet – Trädet måste vara friskt och kan inte vara döende.
Omgivande vegetation – Inga höga buskar eller andra växter som växter intill (om möjligheten finns).

Efter ett träd som passade kriterierna hade lokaliserats fotograferades trädets stam . Antalet lavtyper och hur stor del av stammen som vad täckt med lavar dokumenterades i anteckningsblocket... Köp tillgång för att läsa mer

Lavinventering: Undersökning av luftföroreningar | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-08-04
    Jag tyckte den var intressant och bra skriven. Bra hjälp när man ska forska själv inom ämnet.