LCHF (Atkins Metod) | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • A
  • 6
  • 1810
  • PDF

LCHF (Atkins Metod) | Sammanfattning

En sammanfattning av kost-metoder med mycket lågt intag av kolhydrater. Eleven beskriver vad man äter och vilka effekter det kan ha på kroppen. Eleven nämner också studier av ämnet.
Eleven har med källor och källkritik.

Lärarens kommentar

Att det var mycket bra och strukturerat. Han bedömer det till A-nivå:

Elevens kommentar

Slutsatsen kunde ha utvecklats lite till. Men med hänsynde till den korta tiden som vi fick på oss så anser jag att de räcker så här.

Utdrag

Atkins​ ​Diet​ ​är​ ​de​ ​koster​ ​som​ ​innehåller​ ​en​ ​hög​ ​proteinhalt,​ ​fetthalt​ ​och​ ​mycket  låg-kolhydrathalt.​ ​Det​ ​bygger​ ​på​ ​att​ ​äta​ ​kött,​ ​ost​ ​och​ ​ägg,​ ​medan​ ​livsmedel​ ​som​ ​bröd,​ ​pasta,  frukt​ ​och​ ​socker​ ​inte​ ​är​ ​tillåtna.​ ​Det​ ​är​ ​en​ ​form​ ​av​ ​ketogen​ ​diet.​ ​Ketogen​ ​dieter​ ​betyder​ ​att  kroppen​ ​hålls​ ​i​ ​ketos​ ​under​ ​en​ ​viss​ ​period,​ ​vilket​ ​leder​ ​till​ ​en​ ​snabb​ ​viktminskning.​ ​(Malin  Pettersson,​ ​2012).      ​ ​​ ​​ ​​​ ​​

​En​ ​beskrivning​ ​av​ ​metaboliska​ ​processen​ ​​vid​ ​Atkins​ ​Metoden​ ​är​ ​följande;​ ​när​ ​kroppen  hålls​ ​i​ ​ketos​ ​och​ ​kolhydrater​ ​inte​ ​konsumeras,​ ​glukos​ ​frigörs​ ​från​ ​glykogen​ ​främst​ ​i​ ​levern.  (Bengt​ ​Borgström,​ ​Nationalencyklopedin).​ ​Eftersom​ ​glykogenlager​ ​är​ ​begränsade,​ ​då​ ​börjar  kroppen​ ​att​ ​använda​ ​fettsyror​ ​för​ ​bränsle​ ​för​ ​att​ ​producera​ ​ketoner​ ​som​ ​är​ ​nödvändiga​ ​för  hjärnan,​ ​vilket​ ​förbränner​ ​fett.​ ​En​ ​annan​ ​faktor​ ​är​ ​att​ ​när​ ​man​ ​äter​ ​mindre​ ​kolhydrater​ ​och  socker​ ​sänks​ ​insulinnivån​ ​i​ ​blodet.​ ​Mindre​ ​insulin​ ​innebär​ ​mindre​ ​fettinlagring.​ ​(Smith  Yolanda,​ ​2015)​ ​I​ ​så​ ​fall​ ​även​ ​om​ ​så​ ​mycket​ ​fett​ ​kommer​ ​in​ ​i​ ​dieten,​ ​så​ ​finns​ ​det​ ​inte​ ​tillräckligt  med​ ​insulin​ ​för​ ​att​ ​lagra​ ​fett.​ ​Därmed​ ​kommer​ ​människan​ ​inte​ ​att​ ​gå​ ​upp​ ​i​ ​vikt​ ​så​ ​länge  kolhydrater​ ​hålls​ ​till​ ​ett​ ​minimum.    ​ ​​ ​​ ​​

​​Många​ ​vetenskapliga​ ​studier​​ ​har​ ​visat​ ​att​ ​lågkolhydratkost​ ​faktiskt​ ​kan​ ​vara​ ​effektivt​ ​för  att​ ​behandla​ ​fetma,​ ​men​ ​å​ ​andra​ ​sidan​ ​kan​ ​orsaka​ ​allvarliga​ ​biverkningar.​ ​Enligt​ ​Lena  Ljungkrona-Falk,​ ​ordförande​ ​i​ ​(DRF)​ ​Dietisternas​ ​Riksförbund,​ ​kan​ ​LCHF​ ​dieter​ ​såsom​ ​Atkins  Diet​ ​leda​ ​till​ ​leversvikt,​ ​hjärtsvikt,​ ​njurpåverkan​ ​(drf.nu,​ ​2010).​ ​Hon​ ​menar​ ​att​ ​det​ ​finns​ ​olika  varianter​ ​av​ ​dieten​ ​och​ ​det​ ​är​ ​lite​ ​olika​ ​vilka​ ​sorters​ ​mat​ ​man​ ​äter.​ ​Enligt​ ​henne​ ​saknas​ ​det  studier​ ​om​... Köp tillgång för att läsa mer

LCHF (Atkins Metod) | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.