LD50-värdet på blackworms | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

LD50-värdet på blackworms | Labbrapport

En labbrapport där eleverna ska ta reda på LD50 värdet på blackworms (Lumbriculus variegatus) i en kopparkloridlösning.

Elevens kommentar

Lägga till ett till diagram.

Innehåll

Inledning
Syfte
Hypotes
Materiel
Utförande
Resultat
Diskussion
Felkällor
Källförteckning

Utdrag

Inledning
I laborationen har vi undersökt LD50 värdet hos en population blackworms i en kopparkloridlösning.

Blackworms eller Lumbriculus variegatus är en ringmaskart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1774. Blackworms lever i vattendrag i europa och nordamerika, och de ingår i familjen källmaskar. Optimal temperatur i vattnet är 15-25°C. Förökningshastigheten för maskar i ett 250 liters akvarium med 22°C är dubbelt så många på 2 månader. Vilket betyder att blackworms går lätt att föda upp i akvarier och är därför ett populärt foder alternativ för akvariefiskar och axeloter, eftersom de är rika på protein och näringsämnen.

LD50-värde är den koncentration av ett ämne (gift), vid vilket 50% av individerna (i vårt fall blackworms) dör. LD är en förkortning av engelskans lethal dose 50%
Denna metod används vetenskapligt i studier på djur, växter och svampar, där de utsätts för olika koncentrationer av det utvalda ämnet. Om t ex hur mycket av ett skadligt ämne som hittas i en produkt, kan göra skada i naturen och dess djurliv. Med hjälp av resultaten i försöken kan man statistiskt komma fram till ett värde på ämnet som dödar 50% av försökspopulationen.

I laborationen används en kopparkloridlösning för att undersöka LD50-värdet. Kopparklorid är ett hälsofarligt ämne. För människan är LD50-värdet 584 mg/kg om ämnet konsumeras oralt. Endast koncentrationer under 5 ppm är tillåtna i dricksvatten av US Environmental Protection Agency. Kopparklorid används bland annat som en samkatalysator i Wacker-processen och som färgämne i fyrverkerier för att få en blågrön vatten... Köp tillgång för att läsa mer

LD50-värdet på blackworms | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.