Le Chateliers princip | Labbrapport | Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 3
  • Kemi 1
  • A
  • 17
  • 4933
  • PDF

Le Chateliers princip | Labbrapport | Kemi

Den här labbrapporten handlar om att förstå hur Le Chateliers princip fungerar i kemiska reaktioner. Rapporten använder följande ämnen: Fe(NO3)3, KSCN, NaF, AgNO3 och NaCl.

Innehåll

Syfte
Frågeställningar
Hypotes
Bakgrund och Teori
Material och metod
Resultat
Diskussion

Utdrag

MATERIAL
• Fem provrör
• En bägare, 400 ml
• En mätpipett, 10 ml
• Mätcylinder, 250 ml
• Provrörsställ
• Fe(NO3)3
• KSCN
• NaF
• AgNO3
• NaCl

2.1 TEORI
Kemiskjämvikt
Gymnasieläraren Lena Petterson berättar i en föreläsning om kemisk jämvikt (2015) att det finns omvändbara reaktioner som går åt både vänster och höger där både två balanserar varandra och sker lika fort, där reaktionen åt vänster betecknas med v1 och reaktionen åt höger betecknas med v2 är lika stora, v1=v2 dynamisk jämvikt. Samtidigt är koncentrationerna konstanta, statisk jämvikt. Dess reaktion kallas för en reversibel reaktion där exempelvis reaktanterna A och B regerar med varandra och bildar produkterna C och D, men samtidigt så regerar produkterna C och D med varandra och återbildar reaktanterna A och B. Den kemiska “allmänna” reaktionsformeln blir A+B ⇆ C+D. Reversibel alltså omvändbar. När ämnen A och B regerar med varandra förbrukas dem, det medför att deras koncentration minskar vilket i sin tur medför att hastigheten minskar åt höger, v2. När ämnen A och B startar reaktionen finns varken C eller D i behållaren, troligtvis varken koncentration då. Det medför att reaktionshastigheten åt vänster, V1 är lika med noll vid startögonblicket. När ämnen C och D bildas efteråt växer koncentrationen hela tiden och hastigheten ökar åt vänster, v1. Detta medför att reaktionshastigheten åt höger v2 minskar med tiden medan reaktionshastigheten ökar åt vänster V1. Så småningom har koncentrationen av A och B... Köp tillgång för att läsa mer

Le Chateliers princip | Labbrapport | Kemi

[0]
Inga användarrecensioner än.