Ledarrollen och olika ledarstilar | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Ledarskap och organisation
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1372
  • PDF

Ledarrollen och olika ledarstilar | Utredande text

En utredande text som handlar om ledarskap och olika ledarroller. Texten utgår från en lärobok, "Att utveckla mänskliga resurser i organisationer" av Lars-Erik Wolvén, och återger hur boken beskriver olika sätt att leda. Sedan förs en personlig diskussion kring olika ledarroller, stilar och strategier utifrån elevens erfarenheter i arbetslivet.

Utdrag

Den sista dimensionen i Mintzbergs ledarroller är Beslutsfattardimensionen. Denna dimension innehåller 4 och inte 3 roller, och de här 4 rollerna enligt Mintzberg är följande: Entreprenörsrollen, Krislösarrollen, Resursallokeringsrollen, och Förhandlarrollen. Entreprenörsrollens viktigaste aktiviteter är att tjäna som initiativtagare och utformare av kontrollerade förändringar (Wolvén 2000 s.132). Krislösarrollen är en roll som handlar om att lösa oväntade problemen, denna roll brukar prioriteras när och om en kris skulle uppstå. Resursallokeringsrollens huvuduppgift enligt Wolvén är att fördela resurser t.ex. pengar, material, tjänster, på... Köp tillgång för att läsa mer

Ledarrollen och olika ledarstilar | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.