Ledarskap och grupprocesser | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Entreprenörskap
  • A
  • 3
  • 1355
  • PDF

Ledarskap och grupprocesser | Analys

Eleven har varit projektledare i åtta månader för en grupp som tillsammans skulle anordna en fotbollsturnering.

Eleven har gjort en analys av projektgruppens arbete och samarbete. Samt analyserat vad en bra ledare är och hur grupper fungerar i allmänhet.

Utdrag

I åtta månader kommer jag ingå i en grupp som tillsammans ska anordna en fotbollsturnering. En grupp består av personer som är beroende och påverkade av varandra för att genom förtroende kunna genomföra och uppnå sina mål. Det är däremot viktigt att minnas att olika grupper fungerar och arbetar annorlunda. Detta kan man förklara och undersöka genom en grupputvecklingsmodell utvecklad av psykologen Will Schutz, nämligen FIRO-modellen.
Modellen är uppdelad i tre olika faser; tillhöra, rollsökning och samhörighet.
Jag anser att min grupp genomgick tillhörighetsfasen under introduktionsveckorna. Vi var alla nervösa och spända inför att jobba med en grupp människor som vi inte fått välja själva. Däremot gick gruppen igenom denna fas snabbt då vi annars är sams som en del av en annan grupp nämligen vår klass. Det vill säga att vi känner varandra lite sen innan så det blev lättare att öppna upp sig för varandra. Det var dock inte vanligt att gruppmedlemmarna pratade med varandra i klassrummet men med tiden hamnade vi på en mellanperiod av gemyt. Vi pratade oftare utanför “jobbet” och kände oss allt mer säkra med varandra. Därför anser jag att vi under de första veckorna under entreprenörskapslektionerna gick in och igenom den andra fasen; rollsökning. Det tar en tid att genomgå den andra fasen rollsökning. Vår grupp hade det svårast med att bestämma vad vi ville göra och vad vi stod för. Någon i gruppen ville göra något med tjejers rättigheter till utbildning i Afrika medan andra ville jobba med könsnormer i ..... Köp tillgång för att läsa mer

Ledarskap och grupprocesser | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Ledarskap och grupprocesser | Analys.