Ledarskap och organisation, en bra chef | Undersökning | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Ledarskap och organisation
  • C
  • 5
  • 127
  • PDF

Ledarskap och organisation, en bra chef | Undersökning | Analys

Eleven har haft praktik på en arbetsplats och gör sedan en undersökning om ledarskap baserat på hens observationer och erfarenheter. Hen utgår från Kurt Lewins teori om tre olika ledarskapsstilar som är kallade: Auktoritär, deltagande eller delegerande ledarstil.

Innehåll

Inledning
Syfte
Frågeställning
Metod
Teoretisk referensram
-Ledarstil
-Auktoritär ledarstil
-Deltagande ledarstil
-Delegerande ledarstil
Avhandling
Analys
KÄLLOR

Utdrag

Inledning

I detta arbete kommer jag utgår från hur ledarskapen och chefsrollerna ser ut på Willys i
Sisjön, Göteborg. Hur ser jag på min chef och vem är hen? Jag undersöker ledarens
arbetsinehåll, ledarstil och dennes syn på sina medarbetare. Vilka svårigheter finns det med att vara chef? Hur arbetar ledaren för att uppnå ett gott arbetsklimat bland sina medarbetare?
Detta är en del av det som kommer tas upp i denna rapport. Jag kommer utgå från Kurt
Lewins (1939) teorier om ledarskap.

Syfte
Syftet med detta arbete är att på en djupare nivå analysera vad en ledare egentligen är och hur ledaren på Willys var under min praktikperiod. Som jag nämnt ovan kommer jag analysera
hur ledaren var utifrån Kurt Lewins tre olika ledarskapsteorier för att kunna placera in
ledarskapet på Willys i en kategori angående ledarskapsstil.

Frågeställning
Jag kommer analysera och diskutera kring ett antal olika frågor. Hur ser jag på ledaren? Vilka svårigheter finns det med att vara chef? Hur arbetar ledaren för att uppnå ett gott arbetsklimat bland sina medarbetare? Detta är några av de frågor som kommer tas upp men även en analys kring vilken ledarskapsteori jag skulle placera chefen på Willys i... Köp tillgång för att läsa mer

Ledarskap och organisation, en bra chef | Undersökning | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.