Ledarskap och organisation: Grupper och FIRO-modellen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Ledarskap och organisation
 • B
 • 4
 • 2564
 • PDF

Fördjupningsuppgift, Inlämningsuppgift: Ledarskap och organisation: Grupper och FIRO-modellen

En inlämningsuppgift i form av en hemtenta i ledarskap och organisation, som analyserar grupper utifrån Will Schultz teori om FIRO-modellen (Fundamental Interpersonal Relationship Orientation). Utifrån detta diskuteras hur en effektiv arbetsgrupp fungerar. Dessutom tas kritik mot modellen upp. Här förs också ett resonemang kring konfliktlösning på arbetsplatsen.

Observera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra analys och välnyanserat.

Innehåll

Ledarskap hemtenta

- Vad är en effektiv arbetsgrupp
-- Tillhöra
-- Gemyt
-- Rollsökningsfasen/kontrollfasen
-- Idyll
-- Samhörighet
- Hur bör en arbetsplats lösa en konflikt, på arbetsplatsen?

Utdrag

Nu är gruppen som mest effektiv, och nu kan medlemmarna ägna tid och energi åt de gemensamma målen. Gruppmedlemmarna kommer allt närmre varandra och upplever en typ av familjekänsla. Här finns det inte längre en ytlig relation utan man känner till mycket om varandra och vet hur var och en fungerar, vilket leder till att det finns bättre förutsättningar för att hantera de kommande problemen. De möjligheter som finns i samhörighetsfasen är att gruppen har ett gemensamt mål, vilket man lägger mycket energi till att lösa denna uppgift. När man har löst uppgiften känner man en tillfredställelse och man växer som grupp, vilket är en härlig känsla. Det uppstår alltid problem i någon form, och det största hotet man ser i denna fas enligt firo-teorin skulle vara om... Köp tillgång för att läsa mer

Ledarskap och organisation: Grupper och FIRO-modellen

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-09
  Skriven av Studerande på Termin 8
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Grymt braaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-03-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  otroligt kunskapsrik