Ledarskapets sanningar | Referat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Ledarskapets sanningar | Referat

Ett referat av boken "Ledarskapets sanningar", skriven av James M. Kouzes och Barry Z. Posner. Boken innehåller rekommendationer, råd och forskning kring ledarskap och chefskap i företag och organisationer.

Lärarens kommentar

Mycket bra referat, konkret och välstrukturerad. Eleven belyser de viktigaste delarna samt uttrycker sig väl med ett bra språk. Saknar egna åsikter.

Innehåll

Referat av James M. Kouzes och Barry Z. Posners bok Ledarkapets Sanningar

- Inledning
- Sanning 1: Du gör skillnad
- Sanning 2: Trovärdighet är grunden för ledarskap
- Sanning 3: Värderingar skapar engagemang
- Sanning 4: Fokusering på framtiden skiljer ledare från andra
- Sanning 5: Du kan inte göra det ensam
- Sanning 6: Förtroende är avgörande
- Sanning 7: Vägen till storhet kantas av utmaningar
- Sanning 8: Antingen leder du genom att föregå med gott exempel eller inte alls
- Sanning 9: De bästa ledarna är de som är bäst på att lära
- Sanning 10: Ledarskap är en hjärtesak
- Slutord

Utdrag

De båda författarna har länge forskat, samlat data och hållit seminarier om ledarskap och dess former. Människor vill ständigt veta vad som är nytt och effektivast inom alla delar av företagande, inte minst ledarskapet. De framställer hur omgivande faktorer, ledarskapskontexten, förändrats dramatiskt sedan början av 1980-talet, mycket p.g.a. t.ex. globalterrorism och globaluppvärmning, som omformat bl.a. politiskt ledarskap. En annan bidragande faktor... Köp tillgång för att läsa mer

Ledarskapets sanningar | Referat

[0]
Inga användarrecensioner än.