Ledartyper i pedagogiskt aktivitetsledarskap | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 3
  • Annat
  • C
  • 1
  • 542
  • PDF

Ledartyper i pedagogiskt aktivitetsledarskap | Frågor och svar

Frågor med mycket korta svar kring ledartyper i pedagogiskt aktivitetsledarskap. Fokus ligger bland annat på demokratiska ledare, auktoritära ledare, låt-gå-ledare, formella/informella ledare, ledarstil och hur man som ledare kan lära känna medlemmar ur en grupp.

Notera att källor saknas.

Innehåll

LEDARTYPER I PEDAGOGISKT AKTIVITETSLEDARSKAP
1. Beskriv hur du vill att din perfekta ledare skall vara och bete sig.
2. Vilka olika ledartyper finns det?
3. Beskriv deras egenskaper.
4. Vad menar man med planeringshjulet?
5. Beskriv skillnaden mellan formella och informella ledare.
6. Hur är en auktoritär ledare?
7. Vad innebär det att vara en auktoritet inom sitt område?
8. Vad kallas det när ledaren ändrar sin ledarstil beroende på situationen?
9. Förklara vad som menas med begreppet grupp.
10. Vad kan du göra för att lättare lära känna och se gruppens medlemmar?

Utdrag

"2. Vilka olika ledartyper finns det?
Det finns tre olika ledartyper: Demokratisk, auktoritär och låt-gå-ledare.

3. Beskriv deras egenskaper.
Låt-gå-ledaren är en svag ledare som sällan lyckas med att nå resultat och skapar osäkerhet i gruppen. Auktoritära ledare når ofta goda resultat på kort tid. Ledaren är väldigt rak och tydlig med ordning och reda. Men risken för att deltagarna i gruppen lätt tröttnar finns då de inte ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Ledartyper i pedagogiskt aktivitetsledarskap | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.