Legalisera cannabis för Sveriges ekonomi? | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 11
 • 4062
 • PDF

Gymnasiearbetet: Legalisera cannabis för Sveriges ekonomi? | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete om cannabis. Borde Sverige legalisera? Hur skulle detta påverka Sveriges ekonomi? Jämförelser görs med den amerikanska situationen och en kort historisk samt biologisk redogörelse tas upp. Eleven diskuterar även etik, normalisering, individen och statens syn samt perspektivet om skuld kring drogmissbruk.

Innehåll

Sammanfattning/Abstract s.2
Syfte s.4
Frågeställningar s.4
Avgränsningar s.4
Metod och källor s.4
Källkritik s.5
Resultat s.6
Diskussion/analys s.9
Referenslista s.12

Utdrag

Syfte

På flera olika håll i världen försvinner förbudet mot cannabis. I Sverige har debatten om cannabis illegala status tagit större plats och allt fler engagerar sig inom detta kontroversiella ämne.
Cannabis har haft en betydande påverkan på flera andra länders ekonomi och det är hög tid att vi som medborgare tar ställning kring frågan ifall Sverige ska legalisera drogen eller inte. Syftet med rapporten är att ta reda på hur Sverige skulle påverkas främst ekonomiskt och jämföra detta med hur bland annat några delstater i USA har påverkats av att legalisera drogen.

Resultat

Cannabis skördas från en indisk hampa, en växt vid namnet Cannabis Sativa och odlas främst i Nordafrika i länder som Marocko och Algeriet.
Likt många andra droger började cannabis först användas som en medicin då man insåg att det hjälpte mot ett antal sjukdomar. Några år senare gjorde man upptäckten att cannabis dessutom hade förmågan till att ge njutning och hallucinogena upplevelser. Hela plantan går att använda som narkotika, men det är den aktiva substansen i cannabis delta-9-tetrahydrocannabinol eller mer välkänt under förkortningen THC som starkt varierar i olika delar av växten. Utöver detta finns ....

Diskussion/analys

Den forskande och vetenskapliga världen är enig om att missbruk av drogen cannabis har
bestående effekter på dess användare. Vad man däremot inte är överens om är hur man ska tackla och hantera drogen på ett politiskt och juridiskt plan. I Sverige har debatten om cannabis illegala status tagit större plats och allt fler börjar nu engagera sig inom detta kontroversiella ämne. Jag tycker det är hög tid att vi som medborgare diskuterar och tar ställning kring... Köp tillgång för att läsa mer

Legalisera cannabis för Sveriges ekonomi? | Gymnasiearbete

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2021-10-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Saknar viktiga delar för att ens kunna bli godkänd såsom tydligare syfte, frågeställning och metod den saknar inledning och bakgrund
 • 2017-05-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ett bra arbete men ibland snuddar hen fakta men skriver inte om det.
 • 2017-03-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den examensarbete är väldigt bra skrivet.
 • 2020-11-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3