Legalize Cannabis | Legalisera Cannabis

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Engelska B
 • A
 • 2
 • 502
 • PDF

Presentation: Legalize Cannabis | Legalisera Cannabis

En nedskriven version av ett argumenterande tal på engelska, där eleven presenterar argument för varför man bör legalisera cannabis ("legalize cannabis"). Fokus ligger bland annat på positiva effekter av cannabisanvändning, både vad gäller individer och samhället i stort.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra innehåll.

Utdrag

"I think that most of you have heard about the Declaration of Independence that was written by Thomas Jefferson. However I am very certain that you're not aware of what kind of paper it was made of. The Declaration of Independence is actually written on a paper that was made out of cannabis. I am convinced that cannabis is not dangerous to humans nor the society.

First of all, have you ever heard of someone dying by marijuana? It is actually impossible to die by marijuana. No matter how much marijuana you smoke, you will not die, because an overdose of marijuana is impossible. Don't you think that it is stupid to criminalize something that can not kill you?"... Köp tillgång för att läsa mer

Legalize Cannabis | Legalisera Cannabis

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kändes som en grundskolerapport. Språket är bra men argumenten är lite svaga
 • 2014-03-23
  Den var jätte bra och nyttig att läsa på engelska