Lek, leksaker och barns utveckling | Barn- och fritidsprogrammet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 1
 • Annat
 • A
 • 7
 • 1006
 • PDF

Rapport: Lek, leksaker och barns utveckling | Barn- och fritidsprogrammet

En rapport från en elev på Barn- och fritidsprogrammet, vars syfte är att undersöka sambandet mellan lek, leksaker och barns utveckling. Eleven tar bland annat avstamp i följande frågeställningar:

- Ska vuxna också vara med i leken? I så fall, vilken roll ska en vuxen ha?
- Vad ska det vara för leksaker?
- Vilka leksaker är bäst och är mer effektiva för ett barns utveckling?

Innehåll

- Inledning
- Avhandling
- Avslutning

Utdrag

"Avhandling:

Barn behöver inte ha något syfte med sin lek hävdar Viveka Ljungström författare till Lek och äventyr. Förskolelärare Tetyana Petrunyuk tycker att det ligger i barns natur att leka och att lek är ett sätt för barn att få kunskaper genom till exempel att härma och efterlikna.

Lek som styrs av barnen själva kallas för frilek och anses vara den bästa leken som ger barnen möjligheter till att själva bestämma skriver Ljungström i sin bok. Frileken anses vara "livsnödvändigt för barnet” (Ljungström, V. Lek och äventyr, 2000, sid.11)."... Köp tillgång för att läsa mer

Lek, leksaker och barns utveckling | Barn- och fritidsprogrammet

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-07
  Skriven av Studerande på Termin 1
  bra, hjälpte mig med mitt arbete