Leonhard Euler | Eulers Identitet | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Matematik - specialisering
 • A
 • 9
 • 2144
 • PDF

Rapport: Leonhard Euler | Eulers Identitet | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete/en rapport i form av en utförlig redogörelse för den schweiziska matematikern och fysikern Leonhard Euler samt hans kända begrepp "Eulers identitet". Arbetet utgår från följande frågeställningar:

• Vem var personen Leonhard Euler?
• Vilka var Leonhard Eulers största verk?
• Vad är ”Eulers Identitet”?

Elevens kommentar

Att skriva formlerna separat.

Innehåll

Leonhard Euler

- Sammanfattning
- Innehållsförteckning
- Inledning
- Syfte
- Frågeställningar
- Metod
- Resultat
- Vem var personen Leonhard Euler
- Vilka var Leonhard Eulers största verk?
- Vad är Eulers Identitet?
- Slutdiskussion
- Källförteckning
- Otryckta källor
- Tryckta källor
- Bildkällor:

Utdrag

Sammanfattning
Leonhard Euler är en av de mest framstående matematikerna genom tiderna. Hans arbete var brett och frenetiskt vilket har gjort att han har ett finger med i det mesta under denna upplysningens tid. Mest känd är han kanske för Eulers Identitet, en formel för att beskriva komplexa tal. Eulers identitet brukar räknas som den mest eleganta formeln inom matematiken då den binder ihop otroligt många matematiska element på ett oerhört finurligt vis. Vidare står han för en stor mängd detaljer i diverse olika matematiska områden. Euler slutade sitt liv som blind men det var inget som höll honom borta från matematiken under de sista åren av hans liv.

---

1735 var även året då han publicerade sin kända lösning av problemet Königsbergs broar. Det var i detta problem han konstruerade en Eulerväg för första gången. Problemet handlar om att man ska kunna gå över alla broar i St. Petersburg en gång och bara en gång. Euler dömde detta som omöjligt vilket han sedan bevisade med resonemanget: För att det skal vara möjligt bör två av de knutpunkter (noder) där broarna möts ha udda antal broar ifrån sig. Detta för att det krävs en... Köp tillgång för att läsa mer

Leonhard Euler | Eulers Identitet | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-04
  Skriven av Studerande på Termin 8
  Bra uppsats. Ett välgenomfört arbete i ett ämne som i de flesta val brukar förbises av elever.