Att leva som buddhist | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 2
 • C
 • 15
 • 4478
 • PDF

Att leva som buddhist | Rapport

En rapport som syftar till att undersöka hur det är att leva som troende buddhist. Dessutom jämförs livet som buddhist med livet som troende kristen.

Frågeställning
Hur är det att leva som buddhist?
Hur är det att leva som buddhist jämfört med att leva som kristen?

Lärarens kommentar

Bra! Det är ett väldigt starkt C men jag kan inte sätta högre. Din uppsats känns till viss del rörig och du hoppar ibland mellan olika stycken, det känns som du flyttat om i din uppsats och glömt att du skrivit om samma sak i ett annat stycke. Din information är bra, men lite rörig. Din diskussion är bra, men du hade kunnat gå djupare ner.

Innehåll

Att leva som buddhist

1. Inledning
1.2 Syfte
1.3 Frågeställning
1.4 Definition av centrala begrepp
2. Metod
3. Resultat
- Hur är det att leva som buddhist?
- Hur är det att leva som buddhist jämförelse med att leva som kristen?
4. Diskussion
5. Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning
Jag har valt att göra en undersökning om hur det är att leva som buddhist. Metoden jag har valt är en kvalitativ konsumtionsstudie, det vill säga att jag använder mig av tidigare forskning med hjälp av digitala källor som hemsidor och artiklar. Jag har tittat närmare på vad man tror på som buddhist och vilka olika inriktningar det finns inom buddhismen. Jag har även valt att göra en jämförelse mellan hur det är att leva som buddhist och hur det är att leva som kristen. Uppsatsen är relevant då den riktar sig till både buddhister och kristna som vill titta närmare på vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa religioner.

I min uppsats kunde jag fastställa att livet som buddhist skiljer sig en del från det kristna livet. Det buddhister fokuserar mest på är att följa den åttafaldiga vägen som är en samling levnadsregler. Den åttafaldiga vägen språkar bland annat för att inte döda något levande, inte vara otrogen, inte stjäla med mera. Innan du får instruktioner att följa den åttafaldiga vägen har du fått en inblick i de fyra ädla sanningarna. Det kristendomen strävar efter att följa är dekalogen, också kallad de tio budorden... Köp tillgång för att läsa mer

Att leva som buddhist | Rapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-04
  Mycket inspirerande och hjälpsam uppsats!
 • 2016-01-17
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  bra skrivet tycker hag