Kan vi leva utan månen? | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • A
 • 9
 • 2339
 • PDF

Kan vi leva utan månen? | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om månens påverkan på jorden, där eleven bl.a. redogör för månens utveckling och påverkan på människan, med utgångspunkt i frågeställningen om vi människor skulle kunna leva utan månen. Arbetet innehåller en rad olika grafiska illustrationer som relaterar till ämnet.

2.Inledning/bakrund
Den här rapporten handlar om månen och dess påverkan på jorden. Många människor tänker nog inte på hur viktig månen egentligen är. De flesta tar den förgivet som om att den alltid funnits där, kommer alltid att göra samt att den inte har någon större påverkan på jorden. Ett flertal skulle säkerligen tänka att det inte skulle spela så stor roll ifall månen försvann. Men så enkelt är det inte. Månen spelar en väldigt viktig roll för oss här på jorden.

Därför ställs frågan:
3.Kan vi på jorden leva utan månen?

Innehåll

Jorden och månen

- Sammanfattning
- Inledning/bakrund
- Metod
- Månens uppkomst samt hur det påverkade jorden
- Månen bidrog till livet på jorden
- Räddaren i nöden
- Månens dagliga påverkan på jorden
- Slutsatser
- Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning
Månen är viktigare än vad många tror. Den har format jorden till den planet den är idag. Månen kom till av att en jätte planet krockade in i jorden ca. 500 000 miljarder år efter jordens skapelse, vilket skapade jordens lutning, rotation och säsonger. Efter smällen flög fragmentbitar ut ur jorden som sedan fångades upp av jordens gravitation. Därefter har en måne bildats efter en tid. Smällen gav jorden en lutning på ca.23 grader. Lutningen har hållt i sig sedan dess. Den lutningen har givit oss våra säsonger, sommar då jorden är vänd mot solen under ett halvår och vinter då planeten är vänd bort från solen under det andra. Månen rör sig i motsatt rörelse i förhållande till jordens axelrotation, vilket har gjort så att jordens rotation har saktats ner, från 6 timmar per dygn till 24 timmar. Axellutnignen som uppstod efter den stora krashen har gjort så att jorden snurrar kring sin egen axel. Månen påverkade jordens evolution och utan den skulle livet förmodligen inte kunnat uppstå. Den hjälpte till att skölja jorden med haven och med hjälp av sin gravitation. Månen räddade jorden en aning från det gigantiska kometregnet som varade för 4 biljoner år sedan, ifall den inte var där då skulle jordens utveckling förmodligen skjutits upp. Idag kan vi med hjälp av månen räkna tiden lättare, månaderna. Vi kan för intressets skull titta på solförmörkelser vid speciella tillfällen och platser här på jorden. Månen påverkar dagens tidvatten vilket endel djurarter är beroende av. Det som är det negativa med månens gravitation är att jordbävningar kan uppstå när månen är som närmast jorden och passerar kontinentalplattornas gränser.
Vi kan alltså inte leva utan månen eftersom dess gravitation skulle försvinna och det skulle sätta jorden ur balans och extrema klimatförhållanden skulle uppstå så att arter omöjligt skulle kunna överleva... Köp tillgång för att läsa mer

Kan vi leva utan månen? | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa