Leva med psykisk sjukdom | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Projektarbete
 • MVG
 • 20
 • 6277
 • PDF

Projekt: Leva med psykisk sjukdom | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete (projektarbete) som undersöker hur det är att leva med de psykiska sjukdomarna manodepressivitet och schizofreni, där fokus ligger på hur samhället, ekonomin, familjen och sjukvården påverkar patienterna. Undersökningen utgår bland annat ifrån fyra självbiografiska böcker ("January First", "Vingklippt Ängel", "Vansinnet: Mitt bipolära liv" och "En orolig skäl"), där eleven vidare tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

– Vad är schizofreni och manodepressivitet?
– Vilka är orsakerna till att en person drabbas av sjukdomarna?
– Hur behandlas patienterna med sjukdomarna?
– Vad innebär det att leva med sjukdomarna schizofreni och manodepressivitet?

Lärarens kommentar

Mycket bra uppsats. MVG.

Innehåll

ATT LEVA MED EN PSYKISK SJUKDOM

1. Inledning 3
1.1 Syfte och frågeställningar 3
1.2 Bakgrund 3
1.3 Metod och material 3
1.4 Källor och källkritik 4
2. Teori 5
2.1 Schizofreni 5
2.2 Manodepressivitet 7
2.3 Psykiatriska Sjukvården 7
3. Resultat och Analys 8
3.1 Resultat 8
3.1.1 January First 8
3.1.2 Vingklippt ängel 10
3.1.3 Vansinnet, mitt bipolära liv 11
3.1.4 En orolig själ 13
3.2 Analys 14
3.2.1 Orsaker 14
3.2.2 Behandling 15
3.2.3 Familjens inflytande på patienterna 15
3.2.4 Samhällets inflytande på patienterna 16
4. Diskussion och slutsats 16

Utdrag

"I dagens samhälle läggs 15 miljarder kronor per år på den psykiatriska sjukvården. Trots detta, är sjukvården ett väl omdebatterat ämne i tidningar såväl som olika rapporter där de kritiserar sjukvården och menar att pengarna läggs på fel typ av behandling. På vårdsajten Janssen kritiseras olika delar av sjukvården och i artikeln ”Rätt vård för snabb vård” beskriver han hur 80 % av de psykiskt sjuka skickas hem med mediciner istället för att få behandlingen på plats, behandling så som samtalsterapi. Detta påverkar inte bara själva patienten utan även ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Leva med psykisk sjukdom | Gymnasiearbete

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-02
  Jättebra arbete fick mycket inspiration
 • 2015-04-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra hhhhhhhhhhhhhhur som helst
 • 2015-10-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  skitttttttt bra :)) ...
 • 2015-04-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hur bra som helst, rekomenderas