Libanons historia och religion | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 2
 • 809
 • PDF

Libanons historia och religion | Sammanfattning

En enkel sammanfattning som handlar om landet Libanons historia och religion. Här berättas bland annat om inbördeskriget mellan 1975-1990, Libanons historiska religionstillhörighet samt generellt om landets historia.

Observera att källor saknas.

Innehåll

- Inbördeskriget
- Religion
- Historia

Utdrag

Inbördeskriget:
Detta inbördeskrig utspelades i Libanon under 1975-1990. Inbördeskriget var ett 15 år långt svårgripbart krig som involverade många olika parter. Det fanns även allianser och oenigheter. De utländska parterna som deltog var länder som USA, Irak, Israel, Syrien samt Iran. Av dessa länder var det främst Iran men även Syrien som hjälpte till på ett ekonomiskt och materiellt plan att bygga upp den shiamusliska militära organisationen Hizbollah. Vidare till de inhemska grupperna som deltog i kriget, vilka var palestinier, sunnimuslimer, shiiter men även drusiska grupper. Krigets parter såg kan beskrivas med att man hade de muslimdominerande vänstergrupperna som ville förändra det politiska systemet på den ena sidan och den maronitiska falangistmilisterna, högerblocket på den andra. De demografiska förändringarna, som t.ex. striderna mellan muslimer och kristna, att PLO och Syrien ville ha något att säga till om men även Israel-Libanon konflikten, förvärrade själva konflikten och inbördeskriget. Ett år efter krigets början blev det dock en kort vapenvila pga. Arabförbundets inblandning. Det här var emellertid... Köp tillgång för att läsa mer

Libanons historia och religion | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra men ganska kort.

Material relaterade till Libanons historia och religion | Sammanfattning.