Liberalism och Merkantilism | Nationalekonomi | Examination

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 4
 • 1821
 • PDF

Liberalism och Merkantilism | Nationalekonomi | Examination

En examination (hemtenta) i nationalekonomi, där eleven presenterar och beskriver begreppen "liberalism" och "merkantilism". Vidare så diskuteras även teoriernas styrkor och svagheter, samt deras respektive konsekvenser.

Lärarens kommentar

Välskriven och bra!

Elevens kommentar

För toppbetyget skulle jag ha lagt till fakta om "den osynliga handen".

Innehåll

HEMTENTA: NATIONALEKONOMI
- Liberalismen
- Merkantilismen
- Teoriernas styrkor och svagheter, samt konsekvenserna av dem
- Källor

Utdrag

"Merkantilismen
Merkantilismen är en ekonomisk teori som var som störst under 1500-talet fram till 1700-talet, då teorin började ifrågasättas av framförallt marknadsliberalismens fader, Adam Smith.

Merkantilismen menar att ett lands välstånd bygger på ackumulerandet av ekonomiska tillgångar. Man som land ska alltså samla på mycket värdetillgångar i form av både pengar och ädelmetaller för att bevisa sin rikedom. För enligt merkantilismen är rikedom en maktfaktor, det land som har pengar och guld har även makten i sin hand. Utöver detta menar merkantilismen att man ska exportera så mycket som möjligt samtidigt som man importerar så lite som möjligt. Statens protektionism av landet är på så sätt en viktig ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Liberalism och Merkantilism | Nationalekonomi | Examination

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-21
  Dålig svenska men förståligt. Bra källhantering.
 • 2014-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Välskriven och väldigt bra innehåll, bra jobbat!
 • 2017-02-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra! bra information
 • 2015-11-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa