Liberalismen och konservatismen | Jämställdhet | Jämförelse | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1a1
  • A
  • 11
  • 2948
  • PDF

Liberalismen och konservatismen | Jämställdhet | Jämförelse | Utredande text

Examination om synerna på jämställdhet mellan de Liberala och Konservativa ideologierna, samt de partier som idag förhåller sig närmast till dem.

Innehåll

Inledning 1
Jämställdhet 1
Fokus och aspekt på ett jämställdhetsarbete 1
Jämställdhetsintegrering 1
Jämställdheten i Sverige 2
Liberalismens syn på jämställdhet 2
Liberalismens utgångspunkter 2
Inriktningar inom Liberalismen 3
Stridsfrågor mellan parterna 3
Det liberala partiet i Sverige 3
Liberalernas politik för att uppnå jämställdhet i Sverige: 4
Syfte med politiken 4
Konservatismens syn på jämställdhet 4
Ideal-familjen 5
Inriktningar inom konservatismen 5
Det konservativa partiet i Sverige 6
Kristendemokraternas politik för att uppnå jämställdhet i Sverige: 6
Syfte med politiken 6
Diskussion 7
Reflektion 8
KÄLLFÖRTECKNING 9

Utdrag

Inledning
Den här examinationen kommer analysera om hur ideologiers syn är på jämställdhet och om hur de svenska partiernas förhåller sig till ideologin idag om frågan. Jag har begränsat mig till att analysera om ideologierna konservatism och liberalism. Detta med anledning för att de två ideologierna har grundvärderingar som är i motpoler till varandra. Därefter har jag analyserat de partier i Sveriges som står närmast till dessa ideologier, Liberalerna och Kristdemokraterna och hur deras förhållning till jämställdheten är i sin tur.

Jämställdhet
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. För att uppnå jämställdhet krävs det att båda könen ska antingen behandlas olika eller lika beroende på utgångsläget man ska arbeta utifrån.
Exempel på detta kan vara att på ett arbete där lön ska läggas så ska båda könen bli lika behandlad, dvs. få samma lön för att det ska vara jämställt. Medan man inom sjukvården behöver behandla kvinnan och mannen med olika metoder och läkemedel för att det ska vara jämställt.

Ett nära besläktat ord till jämställdhet är jämlikhet som har innebörden att skapa ett likavärde mellan alla olika individer och grupper i samhället.

Fokus och aspekt på ett jämställdhetsarbete
Jämställdhetsarbeten kan ha olika fokus och aspekt att jobba utifrån.

• Kvantitativ aspekt
Att jobba utifrån en kvantitativ jämställdhet innebär att man strävar efter en jämn ... Köp tillgång för att läsa mer

Liberalismen och konservatismen | Jämställdhet | Jämförelse | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.