Liberalismen - den rätta vägen till frihet | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 1178
 • PDF

Liberalismen - den rätta vägen till frihet | Argumenterande text

En argumenterande text med fokus på politiska ideologier, där eleven redogör för varför hon anser att liberalismen är den rätta vägen till frihet i samhället. Eleven lyfter fram de olika politiska partierna i Sverige, och deras respektive ideologier.

Elevens kommentar

Liberalismen – rätt väg till frihet och eget ansvar

- Inledning
- Argumentation
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

Liberalismen grundlades dock främst under 1700-talet, i England och Frankrike där flera stora tänkare som Voltaire, Rousseau och Hume ifrågasatte kyrkans och kungens makt. De utvecklade tankarna om den fria människan, dvs människans rätt till lika värde, lika värde inför lagen, fria val som innebär möjlighet att välja representanter för åsikter och tankar samt frivilliga avtal mellan människor som...
... Köp tillgång för att läsa mer

Liberalismen - den rätta vägen till frihet | Argumenterande text

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra, tack för detta, fick hjälp
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra text om liberalismen
 • 2016-03-02
  Skriven av Studerande på Termin 7
  BaaaaaaqaaaaqaaaqaqaA
 • 2015-09-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  brabrabrabrabrabra bra