Lika löser Lika | Labbrapport | Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Fysik A
 • A
 • 3
 • 734
 • PDF

Lika löser Lika | Labbrapport | Fysik A

En rapport i Kemi A, där eleven undersöker "lika löser lika"-regeln och vad den innebär. Detta görs genom att studera lösligheten hos några fasta ämnen i ett antal lösningsmedel.

Innehåll

- Inledning
- Hypotes
- Syfte
- Material: Fasta ämnen, Lösningsmedel, Övrigt
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Hypotes
Jag tror att lika kommer att lösa lika eftersom polära ämnen såsom kaliumklorid, Glukos osv löser sig i vatten. Opolära ämnen såsom fett mm löser sig i t ex bensin, som är ett opolärt lösningsmedel.
(Jag tog just kaliumklorid (KCl) och glykos som exempel eftersom att min hypotes är att de har samma egenskaper som bordsalt och socker. K-står i samma period som N i (NaCl) samt den innehåller Cl. Glykos är druvsockser. )

Syfte
Att undersöka lösligheten hos några fasta ämnen i ett antal lösningsmedel. Förstå principen ”lika löser lika”

Metod och material

Material-
Kemikalier
Fasta ämnen- kaliumklorid, jod, glukos
Lösningsmedel- vatten, etanol, butanol. Glycerol, aceton, pentan, paraffinolja, olivolja
Övrigt
Provrör (”brunnar ”i vårt fall)
Tändstickor
Metod –... Köp tillgång för att läsa mer

Lika löser Lika | Labbrapport | Fysik A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-02-03
  grymt exakt vad jag letade efter
 • 2017-03-23
  Skriven av Studerande på Termin 5
  mycket bra beskrivning