Likheter och Olikheter | Hinduism och Buddism | Religion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Religionskunskap A
 • VG
 • 3
 • 1066
 • PDF

Jämförelse: Likheter och Olikheter | Hinduism och Buddism | Religion

En jämförande text, där eleven undersöker likheter och olikheter mellan hinduism och buddhism. Vad gäller likheter så ligger fokus på reinkarnation, geografi och ursprung, värnandet om allt liv, budord och tempel. Vad gäller olikheter ligger fokus på gudar, kastväsendet, offer och tro.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Hinduism och buddhism
- Mitt val
- Likheter och Olikheter
- Likheter
- Olikheter
- Min uppfattning och Slutsats

Utdrag

Likheter och Olikheter:
Hinduism och buddism har en del likheter och olikheter. Buddismen är själv en religion som härstammar från hinduismen. Siddharta Gautamas som är den stora läromästaren inom buddismen var själv en hindu och såg sig själv som en hindu. Det var först efter hans död som Buddhismen blev en egen religion detta skedde ca 500 f. Kr. Buddhism har många likheter och olikheter med hinduismen. Vi börjar med likheterna först.

Likheter:
Reinkarnation: Både hinduism och buddhismen tror på reinkarnation inom hinduismen tror man att ens ande eller själen som kallas för Atman föddes på nytt i en annan varelses kropp varje gång du dör. Inom buddhismen sker samma sak men där kallar man det för karma och det är dina handlingar som förs över i nästa liv inte din själ.

Geografi och ursprung:
Båda religionerna härstammar från Indien. Samt att buddhismen har sitt ursprung från hinduismen... Köp tillgång för att läsa mer

Likheter och Olikheter | Hinduism och Buddism | Religion

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2014-04-21
  väldigt enkel och inte så utförlig analys, inte så långa svar på ämnet som jag hade hoppats på.
 • 2014-05-13
  Väldigt bra reflektion om reinkarnationen. Gav mig ett nytt perspektiv på ämnet.
 • 2016-02-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ganska bra att ha till prov om världsreligionerna
 • 2016-01-11
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  Bra skrivet bra text