Lipider | sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Kemi 2
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 1292
  • PDF

Lipider | sammanfattning

En sammanfattning i Kemi 2, med fokus på lipider. Eleven redogör bl.a. för olika fetters funktion, djur- och växtfett, fosfolipider, samt steorider.

Studienets kommentar

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

Lipider är en heterogen grupp. Dt är ämnen som förekommer i naturen, är svårlösliga eller helt olösliga i vatten. Lipider är även kallade för ”fettartade ämnen”.
Fetter:
Fetter är estrar. Deras molekyler bildas av trevärdiga alkoholen glycerol och av tre karboxylsyramolekyler genom kondensationsreaktion. Karboxylsyror som anses som byggstenar i fettmolekyler kallas även för fettsyror
Varför behövs fetter?
• Lagring av energi
Fetter är mer än dubbelt så energirikt som kolhydrater. Det är för att kolhydraternas molekyler innehåller större andelar syreatomer. Vid oxidation av organiska ämnen frigörs energi. Eftersom kolhydrater oxiderar mer än fett är et lämpligare att ha fetter som energiförråd i cellerna, samt fettmolekyler innehåller mycket kemiskt bunden energi.
Stärkelse är den främsta upplagsnärigen som växter använder. Fett är lämpligt eftersom på liten yta ska mycket energi lagras
Däggdjur lagrar överskottsenergi främst i underhuden och unt tarmarna. Vintersovande djur som ex. björnar lever på de lagrade fettreserverna under vintern.
Flyttfåglar äter upp sig inför flyttningen. Fettet används då som flygbränsle. Exempel en fågel som flyger från Sverige till Afrika tappar ca halva sin vikt under resan.

• Skydd mot kyla och stötar
Eftersom fettet i underhudsen skyddar mot kyla har sälar och vala speciellt tjockt fettlager. Fett fungerar även som ”stöttdämpare” och skyddar olika delar i kroppen.

• Anpassar vattenorganismers densitet
Då fett flyter på vatten utnyttjas detta av vissa encelliga alger. De håller sig då ”svävande” i vattnet m.h.a fettdroppar... Köp tillgång för att läsa mer

Lipider | sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.