Litterära epoker | Sammanfattning i punktform

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • A
 • 5
 • 1756
 • PDF

Litterära epoker | Sammanfattning i punktform

En enkelt sammanfattning i punktform, där eleven kort redogör för litterära epoker från antiken till modern tid. Fokus ligger på vad som karaktäriserar epoken, och vilka betydande verk som kan anses representera epokens stil.

Notera att källor saknas.

Innehåll

LITTERÄRA EPOKER
- Antiken 700 f Kr - 500 e Kr
- Medeltiden 500 - 1500
- Renässansen 1500 - 1700
- Upplysningen 1700 - 1789
- Romantiken 1790 - 1830
- Realismen 1830 - 1860
- Naturalismen 1860 - 1890
- Norden efter 1830
- Modernismen 1890 -1930
- Modern Tid

Utdrag

Antiken 700 f Kr 500 e Kr (här faller det västromerska riken och det starka centralmakten avslutas, det blir en helt annan typ av litteratur som skriv efter 500) – Aten var en blomstande stat under främst 400 talet och Grekland var en blomstande statsstat och retorik var väldigt viktigt. Det fanns ingen allmän rösträtt utan främst män som rösta.

• Man börjar här eftersom man började skriva texter på ett annat sätt under den här tiden. Det fanns kilskrift men dessa var främst listor och ingen litteratur. Under antiken började man istället skriva ner saker som tidigare var muntlig berättade i historien. Innan kallades detta förhistorisktid och det var en muntlig generation.
• De mest kända verken från denna tid är Homeros Iliaden och Odyssén – berättelser om gudar, krig och sagor som folk har gått runt och berättat för varandra i muntlig form
• Poesi: Sapfo (framstående poet kvinna) – bodde på en ö som hette lespos och där skrev hon dikter om att hon var avundsjuk på en man som var tillsammans med en kvinna, tolkningen av detta var att hon var lesbisk. Men detta vet man inte eftersom man skrev rolldikter under denna period.
• Dramatik: Aiskylos, Sofokles, Euripides, Aristoteles (han skrev om dramatik, där är från honom vi har den dramaturgiska kurvan)... Köp tillgång för att läsa mer

Litterära epoker | Sammanfattning i punktform

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fungerar som överblick men inte som en specifik presentation kanske. Bra skrivet dock
 • 2016-02-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Rätt så bra, men dock inte så starka röda trådar mellan epokerna
 • 2017-05-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra språk och struktur
 • 2016-02-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ursäkta språket, men usch vad lite de står om modernismen.