Tre litterära epoker | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Svenska 2
 • A
 • 4
 • 1179
 • PDF

Tre litterära epoker | Utredande text

En utredande text som lyfter fram tre litterära epoker, och en rad olika exempel på litteratur från respektive epok. Eleven lyfter fram "Gullivers resor" av Jonathan Swift, "Émile" av Jean-Jacques Rousseau, "Den svarta katten" av Edgar Allan Poe, "Näcken" av Johan Stagnelius, "Hertha" av Fredrika Bremer, "Kadavret" av Charles Baudelaire.

Notera att källhänvisning saknas.

Lärarens kommentar

Bra resonemang utan någon kritik.

Utdrag

Upplysningstiden växte fram genom en optimistisk syn på utveckling. Man började förespråka vetenskapen, vilket gjorde att samhället förändrades. Nu var det lärdom som låg i fokus och den enskilde individen sågs som någonting självständigt. Grunden till upplysningen uppstod under 1600-talet, då man började använda sig av mycket naturvetenskapliga metoder i forskningen kring världen.

På 1700-talet, vilket är upplysningens egentliga århundrade, ville man utmana och ändra de gamla uppfattningarna om religion, politik och kunskap. Det fanns två länder där upplysningen var extra påtaglig – i England och Frankrike. England stod främst för litteraturen och Frankrike för den mer filosofiska delen av denna omtumlande epok.

Man började ifrågasätta kungen som härskare och propagerade för människans rättigheter. I England införde man ett nytt styrelseskick där man delade makten mellan kung och parlament – vilket var en grundläggande del i upplysningen. Franska filosofer och författare inspirerades av Englands samhälle och tog med sig upplysningsidéerna till sitt hemland.

Under den senare delen av 1700-talet skedde den franska revolutionen, vilken man skulle kunna säga var kulmen för upplysningstidens idéer... Köp tillgång för att läsa mer

Tre litterära epoker | Utredande text

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääättte bra
 • 2015-05-03
  Det är jäääääääääääääääääääättebra
 • 2016-02-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra och intressant läsning. Gav mig mycket hjälp till min egna uppsats :)
 • 2015-12-17
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Frrffrrfrfrfrffrfrfrrfrfrfrfrfrfrfrrfrfr